Les couleurs de la Francophonie 2023

Événement se déroulant dans le cadre de Semaine de la langue française et de la Francophonie 2023

Concours pour appenants et Symposium pour enseignants
Le concours se déroule sur 3 sections:
- créations plastiques -LA FRANCOPHONIE
EN PARTAGE;

-essays-QU’EST-CE QUE L’IDENTITÉ FRANCOPHONE ?
-présentations PPT-LES MILLES FACETTES DU MONDE

Le thème du symposium:”INTÉGRER L’APPROCHE ACTIONNELLE DANS L’ENSEIGNEMENT DU FLE”

Plus de détails:
SECȚIUNILE CONCURSULUI - Les couleurs de la francophonie
1. Secțiunea: LUCRĂRI PLASTICE (picturi/desene, machete) cu tema LA FRANCOPHONIE
EN PARTAGE
Lucrările plastice participante la această secțiune vor fi realizate fie în format A4 (bloc mic de desen),
fie pe suport la alegere (pânză, carton, lemn), respectându-se tema și vor fi etichetate cu datele de
identificare ale fiecărui participant, pe verso-ul lucrării.
Machetele se pot constitui ca lucrări de grup (maximum 3 elevi)
2. Secțiunea : ESEURI cu tema QU’EST-CE QUE L’IDENTITÉ FRANCOPHONE ?
Elevii de liceu vor alcătui un eseu argumentativ de 200-300 cuvinte respectând stuctura tipului de
discurs cerut. Se vor avea în vedere respectarea cerinței, structura textului argumentativ, așezare în
ordine logică a argumentelor și formulările specifice fiecărui paragraf.
Elevii de gimnaziu vor alcătui o compunere de 150-200 de cuvinte.
Lucrarea scrisă va respecta următoarele cerințe :
- Titlul se va scrie cu TNR 14 BOLD
- În dreapta, la două rânduri, se va trece numele și prenumele elevului, clasa, numele și pernumele
profesorului coordonator, instituția de învățământ, localitatea
- După încă două rânduri, va urma textul scris cu TNR 12, la 1,5 rând, format A4 cu margini egale
de 2 cm, WORD 2010.
Notă ! Lucrările premiate ale elevilor vor fi publicate în revista simpozionului ” L’Actu FLE”
3. Secțiunea : PREZENTARI PPT cu tema LES MILLES FACETTES DU MONDE
FRANCOPHONE
În cadrul acestei secțiuni, elevii sunt invitați să facă o imersiune în cotidianul francofon și să prezinte
informații, să descrie evenimente/manifestări, însoțite de imagini/fotografii relevante pentru tema
concursului. Descrierile trebuie să includă și impresii personale. Se admit maximum câte o
fotografie/imagine pe fiecare slide.
Prezentările nu vor avea vor avea mai mult de 10 slide-uri, și mai puțin de 7, iar textul va fi scris cu
diacritice.

Lycée Technologique NO.2
132-138, rue Victoriei, Targu Jiu, Gorj
Roumanie

De 12 à 18 ans

Conditions

Gratuit
  • Mars 2023

    • Mardi 21 03:00 - 03:30
    • Jeudi 23 03:00 - 03:30